نمایش 13–24 از 53 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب چهره BK100pro

5,390,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب چهره MB20plus

5,190,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب چهره MB20pro

5,390,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب زدکا W3960

3,190,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب و اکسس کنترل شناسایی کف دست PFace202

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد F22 ZKTeco

6,950,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ZKT F18

8,250,000 تومان

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ZKTeco مدل UF600

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارتی KTA-1700

دستگاه کنترل پنل ZKTeco مدل Inbio460

دستگاه کنترل تردد ZKTeco X6

3,600,000 تومان

دستگاه کنترل تردد ضدآب KTA-2000